Đề cương ôn tập kì 1 lớp 10 môn Toán 2018 - THPT Kim Liên

Các em tham khảo đề cương ôn tập học kì 1 môn Toán lớp 10 năm học 2018 - 2019 trường THPT Kim Liên, Hà Nội dưới đây.

Đề cương ôn tập kì 1 lớp 10 môn Toán 2018 - THPT Kim Liên

Câu 12. Theo thống kê, dân số Việt nam năm 2002 là 79715675 người. Giả sử sai số tuyệt đối của số liệu thống kê này nhỏ hơn 10 000 người. Hãy viết số quy tròn của số trên.

A.79 710 000 người             B. 79 716 000 người       C. 79 720 000 người     D. 79 700 000 người.


De cuong on tap ki 1 lop 10 mon Toan 2018 - THPT Kim Lien

=>> TẢI ĐỀ THI TẠI ĐÂY 

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề cương ôn tập kì 1 lớp 10 môn Toán 2018 - THPT Kim Liên

  •