Đề cương ôn tập kì 1 lớp 11 môn Toán - THPT Đống Đa 2017

Dưới đây là đề cương của trường THPT Đống Đa, Hà Nội hướng dẫn ôn tập học kì 1 môn Toán lớp 11 năm học 2017 - 2018.

Đề cương ôn tập kì 1 lớp 11 môn Toán - THPT Đống Đa 2017

Bài 7. Một buổi dạ tiệc có 10 nam và 6 nữ giỏi khiêu vũ. Người ta chọn có thứ tự 3 nam và 3 nữ để ghép thành 3 cặp. Hỏi có bao nhiêu cách chọn.

De cuong on tap ki 1 lop 11 mon Toan - THPT Dong Da 2017

De cuong on tap ki 1 lop 11 mon Toan - THPT Dong Da 2017

De cuong on tap ki 1 lop 11 mon Toan - THPT Dong Da 2017

De cuong on tap ki 1 lop 11 mon Toan - THPT Dong Da 2017

De cuong on tap ki 1 lop 11 mon Toan - THPT Dong Da 2017

De cuong on tap ki 1 lop 11 mon Toan - THPT Dong Da 2017

De cuong on tap ki 1 lop 11 mon Toan - THPT Dong Da 2017

Theo TTHN

>>Học trực tuyến các môn lớp 11, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Viết bình luận: Đề cương ôn tập kì 1 lớp 11 môn Toán - THPT Đống Đa 2017

  •