Đề cương ôn tập kì 1 lớp 11 năm 2017 môn Toán THPT Lê Quý Đôn

Đề cương ôn tập học kì 1 năm học 2017 - 2018 môn toán khối 11 của trường THPT Lê Quý Đôn, Hà Nội gồm có 4 trang cụ thể như sau:

Đề cương ôn tập kì 1 lớp 11 năm 2017 môn Toán THPT Lê Quý Đôn

Bài 6: Từ các chữ số 0,1,2,3,4,5,6.

1) Có thể lập được bao nhiêu số chẵn gồm 5 chữ số đôi một khác nhau.

2) Có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên gồm 5 chữ số đôi một khác nhau có chứa chữ số 5.

3) Có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên gồm 10 chữ số trong đó chữ số 1 có mặt 3 lần, chữ số 3 có mặt 2 lần, các chữ số còn lại có mặt đúng 1 lần.

4) Có thể lập được bao nhiêu số chẵn gồm 5 chữ số đôi một khác nhau abcde thỏa mãn b + c = 5.

Bài 10:

1) Một người gọi điện thoại quên ba chữ số cuối cùng của số điện thoại cần gọi, Người này chỉ nhớ rằng ba chữ số đó đều khác nhau và trong ba chữ số đó chắc chắn có một chữ số là chữ số 8. Tìm xác suất để người gọi điện bấm số 1 lần là đúng được số điện thoại cần gọi.

2) Gọi A là tập hợp tất cả các số tự nhiên gồm ba chữ số đôi một khác nhau và đều khác 0. Chọn ngẫu nhiên một số từ tập A. Tính xác suất để số  được chọn không chia hết cho 3.

De cuong on tap ki 1 lop 11 nam 2017 mon Toan THPT Le Quy Don

De cuong on tap ki 1 lop 11 nam 2017 mon Toan THPT Le Quy Don

De cuong on tap ki 1 lop 11 nam 2017 mon Toan THPT Le Quy Don

De cuong on tap ki 1 lop 11 nam 2017 mon Toan THPT Le Quy Don

Theo TTHN

>>Học trực tuyến các môn lớp 11, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểuViết bình luận: Đề cương ôn tập kì 1 lớp 11 năm 2017 môn Toán THPT Lê Quý Đôn

  •