Đề cương ôn tập kì 1 lớp 6 môn Toán 2018 - THCS Phan Đình Giót

Đề cương ôn tập lớp 6 học kì 1 môn Toán năm học 2018 - 2019 trường THCS Phan Đình Giót được cập nhật dưới đây.

Đề cương ôn tập kì 1 lớp 6 môn Toán 2018 - THCS Phan Đình Giót

Bài 8. Cần chia hết 48 quả cam, 60 quả quýt và 72 quả mận vào các đĩa sao cho số quả mỗi loại trong các đĩa là bằng nhau. Hỏi có thể chia thành nhiều nhất bao nhiêu đĩa? Khi đó, mỗi đia có bao nhiêu quả mỗi loại?

De cuong on tap ki 1 lop 6 mon Toan 2018 - THCS Phan Dinh Giot

De cuong on tap ki 1 lop 6 mon Toan 2018 - THCS Phan Dinh Giot

De cuong on tap ki 1 lop 6 mon Toan 2018 - THCS Phan Dinh Giot

De cuong on tap ki 1 lop 6 mon Toan 2018 - THCS Phan Dinh Giot

De cuong on tap ki 1 lop 6 mon Toan 2018 - THCS Phan Dinh Giot

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề cương ôn tập kì 1 lớp 6 môn Toán 2018 - THCS Phan Đình Giót

  •