Đề cương ôn tập kì 1 lớp 7 môn Toán 2018 - THCS Nguyễn Phong Sắc

Đề cương ôn tập học kì 1 môn Toán lớp 7 năm học 2018 - 2019 trường THCS Nguyễn Phong Sắc.

Đề cương ôn tập kì 1 lớp 7 môn Toán 2018 - THCS Nguyễn Phong Sắc

Câu 14: Đường trung trực của đoạn thẳng AB là:

A. Đường thẳng vuông góc với AB

B. Đường thẳng đi qua trung điểm của AB

C. Đường thẳng vuông góc với AB tại trung điểm của AB

D. Cả ba ý trên đều đúng

De cuong on tap ki 1 lop 7 mon Toan 2018 - THCS Nguyen Phong Sac

De cuong on tap ki 1 lop 7 mon Toan 2018 - THCS Nguyen Phong Sac

De cuong on tap ki 1 lop 7 mon Toan 2018 - THCS Nguyen Phong Sac

De cuong on tap ki 1 lop 7 mon Toan 2018 - THCS Nguyen Phong Sac

De cuong on tap ki 1 lop 7 mon Toan 2018 - THCS Nguyen Phong Sac

De cuong on tap ki 1 lop 7 mon Toan 2018 - THCS Nguyen Phong Sac

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề cương ôn tập kì 1 lớp 7 môn Toán 2018 - THCS Nguyễn Phong Sắc

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!