Đề cương ôn tập kì 1 lớp 7 môn Toán 2018 - THCS Vinschool

Đề cương ôn tập học kì 1 năm học 2018 - 2019 môn Toán lớp 7 trường THCS Vinschool, trong đó gồm có 2 phần lý thuyết và bài tập.

Đề cương ôn tập kì 1 lớp 7 môn Toán 2018 - THCS Vinschool

Bài 6. Số học sinh của lớp 7A thích thể thao, âm nhạc, thời trang lần lượt tỉ lệ với 2, 3, 5. Biết số học sinh thích thời trang nhiều hơn số học sinh thích âm nhạc là 6 học sinh. Hỏi lớp 7A có bao nhiêu thích thể thao, âm nhạc, thời trang?

Bài 7. Với số tiền để mua 150 mét vải loại I có thể mua được bao nhiêu mét vải loại  II, biết rằng giá tiền vải loại II chỉ bằng 90% giá tiền vải loại I?

De cuong on tap ki 1 lop 7 mon Toan 2018 - THCS Vinschool

De cuong on tap ki 1 lop 7 mon Toan 2018 - THCS Vinschool

De cuong on tap ki 1 lop 7 mon Toan 2018 - THCS Vinschool

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề cương ôn tập kì 1 lớp 7 môn Toán 2018 - THCS Vinschool

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!