Đề cương ôn tập kì 1 lớp 7 môn Toán THCS Nam Trung Yên 2018

Đề cương ôn tập học kì 1 môn Toán lớp 7 năm học 2018 - 2019 trường THCS Nam Trung Yên, phòng GD quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Đề cương ôn tập kì 1 lớp 7 môn Toán THCS Nam Trung Yên 2018

Bài 11. Một trường có ba lớp 7. Tổng số học sinh ở cả hai lớp 7A và 7B là 7B là 85 học sinh. Nếu chuyển 10 học sinh từ lớp 7A sang lớp 7C thì số học sinh ở ba lớp 7A, 7B, 7C tỉ lệ với 7, 8, 9. Hỏi lúc đầu mỗi lớp có bao nhiêu học sinh?

De cuong on tap ki 1 lop 7 mon Toan THCS Nam Trung Yen 2018

De cuong on tap ki 1 lop 7 mon Toan THCS Nam Trung Yen 2018

De cuong on tap ki 1 lop 7 mon Toan THCS Nam Trung Yen 2018

De cuong on tap ki 1 lop 7 mon Toan THCS Nam Trung Yen 2018

De cuong on tap ki 1 lop 7 mon Toan THCS Nam Trung Yen 2018

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề cương ôn tập kì 1 lớp 7 môn Toán THCS Nam Trung Yên 2018

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!