Đề cương ôn tập kì 1 lớp 7 môn Toán THCS Tân Mai 2018

Dưới đây là đề cương ôn tập học kì 1 môn Toán lớp 7 năm học 2018 - 2019 trường THCS Tân Mai.

Đề cương ôn tập kì 1 lớp 7 môn Toán THCS Tân Mai 2018

1.Số học sinh của các khối 6; 7;8;9 của một trường THCS tỷ lệ với các số 9 : 8 : 7 : 6. Biết rằng số học sinh khối 8 và khối 9 ít hơn số học sinh khối 6 và 7 là 120 học sinh. Tính số học sinh của mỗi khối?

De cuong on tap ki 1 lop 7 mon Toan THCS Tan Mai 2018

De cuong on tap ki 1 lop 7 mon Toan THCS Tan Mai 2018

De cuong on tap ki 1 lop 7 mon Toan THCS Tan Mai 2018

De cuong on tap ki 1 lop 7 mon Toan THCS Tan Mai 2018

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề cương ôn tập kì 1 lớp 7 môn Toán THCS Tân Mai 2018

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!