Đề cương ôn tập kì 1 lớp 8 môn Hóa 2018 - THCS Gia Thụy

Đề cương ôn tập học kì 1 môn Hóa lớp 8 năm học 2018 - 2019 trường THCS Gia Thụy gồm có 3 trang cụ thể như sau:

Đề cương ôn tập kì 1 lớp 8 môn Hóa 2018 - THCS Gia Thụy

Câu 1: Tính chất nào của chất trong số các chất sau đây có thể biết được bằng cách quan sát trực tiếp mà không phải dùng dụng cụ đo hay làm thí nghiệm?

A. Màu sắc       B. Tính tan trong nước

C. Khối lượng riêng         D. Nhiệt độ nóng chảy

De cuong on tap ki 1 lop 8 mon Hoa 2018 - THCS Gia Thuy

De cuong on tap ki 1 lop 8 mon Hoa 2018 - THCS Gia Thuy

De cuong on tap ki 1 lop 8 mon Hoa 2018 - THCS Gia Thuy

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề cương ôn tập kì 1 lớp 8 môn Hóa 2018 - THCS Gia Thụy

  •