Đề cương ôn tập kì 1 lớp 8 môn Toán THCS Trưng Vương 2018

Đề cương ôn tập học kì 1 môn Toán lớp 8 trường THCS Trưng Vương năm học 2018 - 2019 gồm 3 trang cụ thể như sau:

Đề cương ôn tập kì 1 lớp 8 môn Toán THCS Trưng Vương 2018

Bài 2. Cho hình hình hành ABCD có BC = 2AB, góc BAD = 600. Gọi E và F lần lượt là trung điểm của BC và AD. Gọi M là điểm đối xứng với A qua B

a)Chứng minh CF ⊥ DE

b) Xác định dạng của tứ giác ABED

c) Chứng minh ba điểm D, E, M thằng hàng và tứ giác BMCD là hình chữ nhật

d) Tính diện tích ∆ADE biết AB = 2cm.

De cuong on tap ki 1 lop 8 mon Toan THCS Trung Vuong 2018

De cuong on tap ki 1 lop 8 mon Toan THCS Trung Vuong 2018

De cuong on tap ki 1 lop 8 mon Toan THCS Trung Vuong 2018

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề cương ôn tập kì 1 lớp 8 môn Toán THCS Trưng Vương 2018

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!