Đề cương ôn tập kì 1 lớp 9 môn Anh - THCS Trần Phú năm 2018

Đề cương ôn tập kì 1 lớp 9 môn Anh của trường THCS Trần Phú năm 2018 là tài liệu tham khảo bổ ích cho các em học sinh trong kỳ thi sắp tới

Đề cương ôn tập kì 1 lớp 9 môn Anh - THCS Trần Phú năm 2018

I. VOCABULARY

      * From unit 1 – 5

II. READING

      * All reading parts from unit 1 – 5

      III. GRAMMAR POINTS :

      * Wish sentence   * Passive voice

      * Indirect Speech   * Modal verbs with if

      * Adverbial clause of result …. * Present perfect tense

      * Tag- questions

* Gerunds after some verbs

IV. WRITING

      * All writing parts from unit 1-5:

      -  write letter / a passage with some cues

V. PRONUNCIATION

      *Test Form

I. Pronunciation

II. Multiple choice

III. Rewrite the sentences

IV. Read the passage then answer the question – choose true – false .

V. Writing 

De cuong on tap ki 1 lop 9 mon Anh - THCS Tran Phu nam 2018

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề cương ôn tập kì 1 lớp 9 môn Anh - THCS Trần Phú năm 2018

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!