Đề cương ôn tập kì 1 lớp 9 môn Hóa THCS Trưng Vương 2018

Đề cương ôn tập học kì 1 môn Hóa lớp 9 trường THCS Trưng Vương năm học 2018 - 2019.

Đề cương ôn tập kì 1 lớp 9 môn Hóa THCS Trưng Vương 2018

Câu 7. Cặp chất nào dưới đây phản ứng với nhau tạo thành muối và nước?

A. Kẽm với axit clohiđric            B. Natri cacbonat và Canxi clorua

C. Natri hiđroxit và axit clohiđric     D. Natri cacbonat và axit clohiđric

De cuong on tap ki 1 lop 9 mon Hoa THCS Trung Vuong 2018

De cuong on tap ki 1 lop 9 mon Hoa THCS Trung Vuong 2018

De cuong on tap ki 1 lop 9 mon Hoa THCS Trung Vuong 2018

De cuong on tap ki 1 lop 9 mon Hoa THCS Trung Vuong 2018

Theo TTHN


Viết bình luận: Đề cương ôn tập kì 1 lớp 9 môn Hóa THCS Trưng Vương 2018

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!