Đề cương ôn tập kì 1 môn Sử lớp 11 - Sở GD HCM 2017

Dưới đây là đề cương ôn thi cuối kì 1 môn Lịch sử lớp 11 của trường THPT THăng Long - SỞ GD&ĐT HCM năm 2017.

 Đề cương ôn tập kì 1 môn Sử lớp 11 - Sở GD HCM 2017

1. Cuộc Duy tân Minh Trị ở Nhật Bản 1868

  - Tháng 1 – 1868, sau khi lật đổ được chế độ Mạc Phủ, Thiên Hoàng Minh Trị lên ngôi tiến hành cải cách đất nước trên tất cả các lĩnh vực.  

- Nội dung cuộc cải cách:

+ Chính trị:  Thủ tiêu chế độ Mạc Phủ, thành lập chế độ mới (Tư sản đóng vai trò quan trọng). Ban hành Hiến pháp mới; Thực hiện quyền bình đẳng, ban bố các quyền tự do dân chủ.  

+ Kinh tế:  Thống nhất tiền tệ, thị trường, chú trọng phát triển công thương nghiệp tư bản chủ nghĩa; Xóa bỏ độc quyền ruộng đất của phong kiến, cho phép mua bán ruộng đất.  

+ Quân sự:  Quân đội được tổ chức theo kiểu phương Tây, thực hiện chế độ nghĩa vụ quân sự thay cho chế độ trưng binh, chú trọng sản xuất vũ khí, đóng tàu chiến…  

+ Văn hóa – giáo dục: Thi hành chính sách giáo dục bắt buộc, chú trọng các môn học khoa học kỷ thuật, tiếp thu trình độ phương Tây. Cử học sinh giỏi đi du học phương Tây  

ð Cuộc cải cách đã làm cho nước Nhật thoát khỏi thân phận một nước thuộc địa, trở thành nước đế quốc

De cuong on tap ki 1 mon Su lop 11 - So GD HCM 2017

Theo TTHN

 

>>Học trực tuyến các môn lớp 11, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Viết bình luận: Đề cương ôn tập kì 1 môn Sử lớp 11 - Sở GD HCM 2017

  •