Đề cương ôn tập kì 2 môn Toán lớp 9 - THCS Láng Thượng 2019

Tham khảo đề cương ôn tập của trường THCS Láng Thượng năm học 2018 - 2019 môn Toán lớp 9, gồm 2 phần lý thuyết và bài tập vận dụng.

Đề cương ôn tập kì 2 môn Toán - THCS Láng Thượng 2019

Bài 5: Một cơ sở đánh cá dự định trung bình mỗi tuần đánh bắt được 20 tấn cá, nhưng đã vượt mức được 6 tấn mỗi tuần nên chẳng những hoàn thành kế hoạch sớm 1 tuần mà còn vượt mức kế hoạch 10 tấn. Tính mức kế hoạch đã định.

De cuong on tap ki 2 mon Toan lop 9 - THCS Lang Thuong 2019

De cuong on tap ki 2 mon Toan lop 9 - THCS Lang Thuong 2019

De cuong on tap ki 2 mon Toan lop 9 - THCS Lang Thuong 2019

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề cương ôn tập kì 2 môn Toán lớp 9 - THCS Láng Thượng 2019

  •