Đề cương thi kì 1 môn Sinh lớp 12 năm 2017 - THPT Hà Huy Tập

Ứng dụng di truyền học: Chọn giống vật nuôi cây trồng dựa trên nguồn biến dị tổ hợp. Tạo giống bằng phương pháp gây đột biến

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ 1 - MÔN SINH HỌC 12, NĂM HỌC 2017 - 2018

1. Cơ chế di truyền và biến dị: 
- Gen, mã di truyền
- Nhân đôi ADN, phiên mã, dịch mã
- Đột biến gen, đột biến nhiễm sắc thể
2. Tính quy luật của hiện tượng di truyền:
- Các quy luật Men Đen
- Quy luật tương tác gen và tác động đa hiệu của gen
- Quy luật liên kết gen và hoán vị gen
- Quy luật di truyền liên kết với giới tính
- Di truyền ngoài nhân
- Ảnh hưởng của môi trường lên sự biểu hiện của gen
3. Di truyền học quần thể:
Cấu trúc di truyền của quần thể tự phối và quần thể ngẫu phối
4. Ứng dụng di truyền học:
- Chọn giống vật nuôi cây trồng dựa trên nguồn biến dị tổ hợp
- Tạo giống bằng phương pháp gây đột biến
- Tạo giống bằng công nghệ tế bào
- Tạo giống bằng công nghệ gen
5. Di truyền học người:
- Di truyền y học
- Bảo vệ vốn gen của loài người và một số vấn đề xã hội của di truyền học

Theo TTHN

>>Học trực tuyến luyện thi THPTQG, Đại học 2019, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Viết bình luận: Đề cương thi kì 1 môn Sinh lớp 12 năm 2017 - THPT Hà Huy Tập

  •