Đề học kì 2 môn Văn lớp 8- THCS Nam Trực

Đáp án đề kiểm tra giữa học kì 2 môn Văn trường THCS Nam Trực.

Đề học kì 2 môn Văn lớp 8- THCS Nam Trực

Câu 2: (1,0 điểm)

Đọc đoạn văn sau và trả lời câu hỏi:

... “Lão Hạc ơi(1) ! Lão hãy yên lòng mà nhắm mắt (2) ! Lão đừng lo gì cho cái vườn của lão(3). Tôi sẽ cố giữ gìn cho lão(4). Ðến khi con trai lão về, tôi sẽ trao lại cho hắn và bảo hắn: "Ðây là cái vườn mà ông cụ thân sinh ra anh đã cố để lại cho anh trọn vẹn, cụ thà chết chứ không chịu bán đi một sào..."(5)”.

                               (Trích “Lão Hạc”- Nam Cao.)

Cho biết mỗi câu (2), (3), (4), (5) trong đoạn văn thực hiện hành động nói nào?

De hoc ki 2 mon Van lop 8- THCS Nam Truc

Đáp án đề học kì 2 môn Văn lớp 8- THCS Nam Trực

De hoc ki 2 mon Van lop 8- THCS Nam Truc

Viết bình luận: Đề học kì 2 môn Văn lớp 8- THCS Nam Trực

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!