Đề kiểm tra 8 tuần học kì 1 lớp 11 môn Sinh 2017

Đề thi giữa học kì 1 lớp 11 môn Sinh năm 2017 theo dạng trắc nghiệm gồm 50 câu có đáp án.

Đề kiểm tra 8 tuần học kì 1 lớp 11 môn Sinh 2017

Câu 3: Ở sinh vật nhân thực, nguyên tắc bổ sung giữa G-X, A-U và ngược lại được thể hiện trong cấu trúc phân tử và quá trình nào sau đây?

(1)Phân tử AND mạch kép               (2) phân tử tARN

(3) Phân tử prôtêin                     (4) Quá trình dịch mã

De kiem tra 8 tuan hoc ki 1 lop 11 mon Sinh 2017

Đáp án đề kiểm tra 8 tuần học kì 1 lớp 11 môn Sinh 2017

De kiem tra 8 tuan hoc ki 1 lop 11 mon Sinh 2017

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề kiểm tra 8 tuần học kì 1 lớp 11 môn Sinh 2017

  •