Đề kiểm tra 8 tuần kì 1 lớp 11 môn Hóa năm 2017

Đề thi giữa học kì 1 môn Hóa lớp 11 gồm có 50 câu hỏi trắc nghiệm có đáp án năm 2017.

Đề kiểm tra 8 tuần kì 1 lớp 11 môn Hóa năm 2017

Câu 16: Khi làm thí nghiệm với H2SO4 đặc, nóng thường sinh ra khí SO2. Để hạn chế tốt nhất khí SO2 thoát ra gây ô nhiễm môi trường, người ta nút ống nghiệm bằng bông tẩm dung dịch nào sau đây?

A. Giấm ăn                B. Xút           C. Muối ăn             D. Cồn

Câu 17: Trộn lẫn V ml dung dịch NaOH 0,01M với V ml dung dịch HCl 0,03M được 2V ml dung dịch Y. Dung dịch Y có pH là:

A. 1                B. 3              C. 4                 D. 2


De kiem tra 8 tuan ki 1 lop 11 mon Hoa nam 2017

Đáp án đề kiểm tra 8 tuần kì 1 lớp 11 môn Hóa năm 2017

De kiem tra 8 tuan ki 1 lop 11 mon Hoa nam 2017

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề kiểm tra 8 tuần kì 1 lớp 11 môn Hóa năm 2017

  •