Đề kiểm tra chất lượng giữa kì 1 môn Văn 9 - Tiền Hải 2017

Dưới đây là đề thi giữa kì 1 lớp 9 môn Văn của phòng GD&ĐT Tiền Hải - Thái Bình năm 2017

I. ĐỌC - HIỂU: (3,0 điểm)

Đọc đoạn trích sau và trả lời câu hỏi:

      “ ... Vua Quang Trung lại nói:

- Lần này ta ra, thân hành cầm quân, phương lược tiến đánh đã có tính sẵn. Chẳng qua mươi ngày có thể đuổi được người Thanh. Nhưng nghĩ chúng là nước lớn gấp mười nước mình, sau khi bị thua một trận, ắt lấy làm thẹn mà lo mưu báo thù. Như thế thì việc binh đao không bao giờ dứt, không phải là phúc cho dân, nỡ nào mà làm như vậy. Đến lúc ấy chỉ có người khéo lời lẽ mới dẹp nổi việc binh đao, không phải Ngô Thì Nhậm thì không ai làm được. Chờ mười năm nữa, cho ta được yên ổn mà nuôi dưỡng lực lượng, bấy giờ nước giàu quân mạnh, thì ta có sợ gì chúng?”

De kiem tra chat luong giua ki 1 mon Van 9 - Tien Hai 2017

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề kiểm tra chất lượng giữa kì 1 môn Văn 9 - Tiền Hải 2017

  •