Đề kiểm tra cuối kì 1 lớp 9 môn Văn 2017 - An Nhơn

Đề thi cuối học kì 1 môn Văn lớp 9 của phòng giáo dục ủy ban nhân dân thị xã An Nhơn năm học 2016 - 2017.

Đề kiểm tra cuối kì 1 lớp 9 môn Văn 2017 - An Nhơn

Câu 1: (1 điểm)

                   Cho đoạn thơ sau:

                                                          Vẫn vững lòng, bà dặn cháu đinh ninh:

                                                          “Bố ở chiến khu, bố còn việc bố,

                                                          Mày có viết thư chớ kể này, kể nọ

                                                          Cứ bảo nhà vẫn được bình yên!”

(Bằng Việt, Bếp lửa)

                   a. So sánh sự việc xảy ra với lời bà dặn cháu trong đoạn thơ, có một phương châm hội thoại đã vi phạm. Theo em, đó là phương châm hội thoại nào ? Vì sao ? (0,5 điểm)

                   b. Việc không tuân thủ phương châm hội thoại ấy ói lên những phẩm chất nào của người bà ? (0,5 điểm)

          Câu 2: (1,5 điểm)

          Trong đoạn trích “Kiều ở lầu Ngưng Bích” của Nguyễn Du, có câu:

                                                “Sân lai cách mấy nắng mưa,

                                                Có khi gốc tử đã vừa người ôm”

          a. Em hãy chép chính xác đoạn thơ nói về nỗi nhớ cha mẹ của Thúy Kiều ? (0,5 điểm)

          b. Chỉ ra các điển tích được Nguyễn Du sử dụng trong hai câu thơ trên ? Em hiểu ý nghĩa của các điển tích đó như thế nào ? (1 điểm)

          Câu 3: (2,5 điểm)

          a. Nêu nội dung chính của 4 câu thơ cuối tác phẩm “Bài thơ về tiểu đội xe không kính” (Phạm Tiến Duật) ? (1 điểm)

          b.                                   “Không có kính, rồi xe không có đèn,

                                                Không có mui xe, thùng xe có xước,”

          Xác định biện pháp tu từ được sử dụng và phân tích hiểu quả nghệ thuật của biện pháp tu từ đó trong hai câu thơ trên ? (1,5 điểm)

          Câu 4: (5 điểm)

             Hãy đóng vai bé Thu kể lại cuộc gặp gỡ đầy cảm động giữa bé Thu và ông Sáu trong truyện “Chiếc lược ngà” của Nguyễn Quang Sáng.

=> TẢI ĐỀ THI TẠI ĐÂY

Theo TTHN

>>Học trực tuyến lớp 9, luyện vào 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Viết bình luận: Đề kiểm tra cuối kì 1 lớp 9 môn Văn 2017 - An Nhơn

  •