Đề kiểm tra giữa học kì 1 môn Sinh lớp 7 THCS Cao Vân

Đề thi giữa học kì 1 lớp 7 môn Sinh trường THCS Trần Cao Vân có đáp án chi tiết.

Đề kiểm tra giữa học kì 1 môn Sinh lớp 7 THCS Cao Vân

A. PHẦN TRẮC NGHIỆM (3đ)

I. Hãy chọn phương án đúng nhất trong các câu sau đây (1đ)

Câu 1. Vì sao sứa thích nghi được với đời sống di chuyển tự do?

A. Cơ thể có nhiều tua.                     B. Màu sắc cơ thể sặc sỡ.

C. Cơ thể hình dù, có tầng keo dày để dễ nổi, lỗ miệng quay xuống dưới.        

D. Ruột dạng túi.

Câu 2. Trùng roi sinh sản bằng cách:

A. Phân đôi cơ thể theo chiều ngang                                 B. Phân đôi cơ thể theo chiều dọc

C. Phân đôi cơ thể theo chiều bất kì chiều nào               D. Tiếp hợp

Câu 3. Cơ thể thủy tức có dạng:

A. Hình xoắn                 B. Hình tròn                      C. Hình thoi                      D. Hình trụ

Câu 4. Sự sinh sản vô tính mọc chồi ở san hô khác thủy tức ở điểm:

A. Khi sinh sản cơ thể con dính liền với cơ thể mẹ.                     

B. Hình thành tế bào trứng và tinh trùng.

C. Sinh sản mọc chồi, cơ thể con không dính liền cơ thể mẹ.  

D. Cơ thể phân đôi hình thành hai cơ thể mới.

II. Hãy nối nội dung ở cột A cho đúng với nội dung ở cột B (1đ)

Tên ĐV (A)

Đặc điểm cơ thể (B)

Trả lời

1. Trùng roi

A. Cơ thể dẹp, đối xứng 2 bên và ruột phân nhánh

1+

2. Thủy tức

B. Cơ thể đối xứng tỏa tròn, thành cơ thể có 2 lớp, ruột dạng túi

2+

3. Giun đũa

C. Kích thước hiển vi, sống tự dưỡng và dị dưỡng, sinh sản vô tính

3+

4. Giun đất

D. Tiết diện ngang cơ thể tròn, bắt đầu có khoang cơ thể chưa chính thức

4+

 

E. Cơ thể phân đốt, mỗi đố có đôi chân bên, có khoang cơ thể chính thức

 

III. Sắp xếp các câu sau theo thứ tự đúng với hoạt động bắt mồi của trùng biến hình (1đ)

Các hoạt động

Thứ tự đúng

A. Hai chân giả kéo dài nuốt mồi vào sâu trong chất nguyên sinh

1+

B. Lập tức hình thành chân giả thứ hai vây lấy mồi

2+

C. Không bào tiêu hóa tạo thành bao lấy mồi, tiêu hóa mồi nhờ dịch tiêu hóa

3+

D. Khi một chân giả tiếp cận mồi (tảo, vi khuẩn, vụn hữu cơ…)

4+

B. PHẦN TỰ LUẬN (7đ)

Câu 1 (1đ). Nêu đặc điểm chung của ngành ruột khoang?

Câu 2 (1,5đ). Phân biệt  hình thức sinh sản của  trùng biến hình và trùng giày?

Câu 3 (2,5đ). - Nêu nơi sống, cấu tạo ngoài của sán lá gan?

                       - Mô tả vòng đời kí sinh của sán lá gan?

Câu 4 (2đ). Các loài giun tròn thường kí sinh ở đâu và gây ra tác hại gì cho vật chủ? Muốn phòng trừ giun đũa ta phải làm gì?

Đáp án đề kiểm tra giữa học kì 1 môn Sinh lớp 7 THCS Cao Vân

De kiem tra giua hoc ki 1 mon Sinh lop 7 THCS Cao Van

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề kiểm tra giữa học kì 1 môn Sinh lớp 7 THCS Cao Vân

  •