Đề kiểm tra giữa học kỳ 1 lớp 5 môn Toán - trường Tiểu học Xóm Chiếu năm 2018

Đề kiểm tra giữa học kỳ 1 lớp 5 môn Toán - trường Tiểu học Xóm Chiếu năm 2018 có đáp án chi tiết đã được cập nhật tại đây

Đề kiểm tra giữa học kỳ 1 lớp 5 môn Toán - trường Tiểu học Xóm Chiếu

PHẦN I: 3 ĐIỂM

Câu 1: Số gồm 4 chục, 6 đơn vị và 1 phần nghìn được viết là

  1. A.   46,01          B. 46,001             C. 46,100             D. 46,1

Câu 2: Đúng ghi Đ, sai ghi S vào Δ . Hình bình hành là hình có:

A. Hai cặp cạnh đối song song và bằng nhau. Δ                   

B. Hai cặp cạnh bằng nhau. Δ

Câu 3:    Trong các phân số dưới đây, phân số nào bằng phân số 7/13?

De kiem tra giua hoc ky 1 lop 5 mon Toan - truong Tieu hoc Xom Chieu nam 2018

Câu 4: Điền vào chỗ trống … để được câu trả lời đúng?

 

De kiem tra giua hoc ky 1 lop 5 mon Toan - truong Tieu hoc Xom Chieu nam 2018
Câu
5:  Hình bình hành có diện tích là 56 dm2. Hãy tìm cạnh đáy của hình bình hành, biết chiều cao có độ dài là 40 cm.

A.  1 m 40 cm   B.  10 dm 4 cm     C. 1 dm 40 cm      D. 1 m 4 cm

Câu 6:  Mẹ em có 1 tạ gạo. Mẹ cho gia đình An 20 kg gạo, mẹ lại biếu bà Tư 3/10 số gạo còn lại. Hỏi bà Tư nhận được bao nhiêu Ki- lô – gam gạo

A. 30 kg gạo         B. 20 kg gạo        C.  24 kg gạo        D.  80 kg gạo

a/ 

PHẦN 2 (7 ĐIỂM)


Câu 1
:   Tính rồi rút gọn

De kiem tra giua hoc ky 1 lop 5 mon Toan - truong Tieu hoc Xom Chieu nam 2018

Câu 2: Điền số thích hợp vào ô trống:

De kiem tra giua hoc ky 1 lop 5 mon Toan - truong Tieu hoc Xom Chieu nam 2018

Câu 3: Tính bằng hai cách.

De kiem tra giua hoc ky 1 lop 5 mon Toan - truong Tieu hoc Xom Chieu nam 2018         

Câu 4: Cho hình bình hành có cạnh đáy là 2/7 m, chiều cao là 1/4 m. Tính diện tích hình bình hành đó.

 

Tóm tắt: ............................................... ............................................................... ............................................................................................................................................................................................. Bài giải: ............................................... ...........................................................................................................................................................................................................................................................


Câu 5: Một vòi nước chảy vào bể. Giờ thứ nhất chảy được 2/5 bể nước, giờ thứ hai chảy ít  hơn giờ thứ nhất là 1/6 bể nước. Hỏi cả hai giờ vòi nước chảy vào bể được bao nhiêu phần bể nước?

 

Tóm tắt: ............................................... ............................................................... ............................................................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................

Bài giải: ............................................... ...............................................................

Đáp án đề kiểm tra giữa học kỳ 1 lớp 5 môn Toán - trường Tiểu học Xóm Chiếu 

De kiem tra giua hoc ky 1 lop 5 mon Toan - truong Tieu hoc Xom Chieu nam 2018

TẢI FILE TẠI ĐÂY

Theo TTHN

>>Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5 trên Tuyensinh247.com mọi lúc, mọi nơi cùng giáo viên giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Viết bình luận: Đề kiểm tra giữa học kỳ 1 lớp 5 môn Toán - trường Tiểu học Xóm Chiếu năm 2018

  •