Đề kiểm tra giữa kì 1 lớp 10 môn Lý năm 2017

Đề kiểm tra giữa học kì 1 môn Lý lớp 10 năm học 2016 - 2017, đề gồm có 2 phần lý thuyết và bài tập.

I. Lý thuyết: (5 điểm)

Câu 1: Thế nào là chuyển động thẳng nhanh dần đều? Viết công thức tính vận tốc và quãng đường đi được trong chuyển động thẳng biến đổi đều? (2 điểm)

Câu 2: Phát biểu định nghĩa lực và nêu điều kiện cân bằng của một chất điểm. (2 điểm)

Câu 3: Phân tích lực là gì? (1 điểm)

De kiem tra giua ki 1 lop 10 mon Ly nam 2017

Viết bình luận: Đề kiểm tra giữa kì 1 lớp 10 môn Lý năm 2017

  •