Đề kiểm tra giữa kì 1 lớp 11 môn Sử năm 2017

Đề thi giữa học kì 1 môn Sử lớp 11 năm 2017 là đề thi tự luận gồm có 4 câu hỏi có đáp án chi tiết.

Đề kiểm tra giữa kì 1 lớp 11 môn Sử năm 2017

Câu 1. (3,0 điểm)

Tại sao trong hoàn cảnh lịch sử của Châu Á, Nhật Bản thoát khỏi số phận nước thuộc địa trở thành một nước đế quốc? Liên hệ với tình hình Trung Quốc và Việt Nam cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX.

Câu 2. (2,0 điểm)

Tại sao nói khởi nghĩa Hương Khê là cuộc khởi nghĩa tiêu biểu nhất trong phong trào Cần Vương? Nêu nguyên nhân thất bại của phong trào Cần Vương?

De kiem tra giua ki 1 lop 11 mon Su nam 2017

Đáp án đề kiểm tra giữa kì 1 lớp 11 môn Sử năm 2017

De kiem tra giua ki 1 lop 11 mon Su nam 2017

Theo TTHN 

Viết bình luận: Đề kiểm tra giữa kì 1 lớp 11 môn Sử năm 2017

  •