Đề kiểm tra giữa kì 1 lớp 11 môn Toán - Hai Bà Trưng 2017-2018

Đáp án và đề thi giữa kì 1 môn Toán lớp 11 trường THPT Hai Bà Trưng, Thừa Thiên Huế năm học 2017 - 2018.

Đề kiểm tra giữa kì 1 lớp 11 môn Toán - Hai Bà Trưng 2017-2018

Câu 7. Trong mặt phẳng Oxy, cho đường thẳng d: 2x – 3y – 1 = 0 và d’: 2x – 3y + 5 = 0. Phép tịnh tiến theo vecto v có tọa độ nào sau đây không biến d thành d’

A. (1; -1)  B. (0;2)     C. (3; 4)   D. (-3; 0)

Câu 17. Chọn khẳng định đúng trong các khẳng định sau:

A. Hàm số y = sin2x là hàm số chẵn.

B. Đồ thị hàm số y = sin2x nhận trục Oy làm trục đối xứng.

C. Hàm số y = sin2x tuần hoàn với chu kì T = π

C. Hàm số y = sin2x tuần hoàn với chu kì T = 2π 


De kiem tra giua ki 1 lop 11 mon Toan - Hai Ba Trung 2017-2018

Đáp án đề kiểm tra giữa kì 1 lớp 11 môn Toán - Hai Bà Trưng 2017-2018

De kiem tra giua ki 1 lop 11 mon Toan - Hai Ba Trung 2017-2018

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề kiểm tra giữa kì 1 lớp 11 môn Toán - Hai Bà Trưng 2017-2018

  •