Đề kiểm tra giữa kì 1 lớp 11 môn Toán THPT Thuận Thành 3 năm 2017

Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 11 năm học 2017 - 2018 có đáp án của trường THPT Thuận Thành 3, Bắc Ninh.

Đề kiểm tra giữa kì 1 lớp 11 môn Toán THPT Thuận Thành 3 năm 2017

Câu 13. Cho hàm số y = 2x2 – 4x + 3 có đồ thị parabol (P). Mệnh đề nào sau đây là mệnh đề sai?

A.(P) không có giao điểm với trục hoành

B. (P) có trục đối xứng là đường thẳng y = 1

C.  (P) có đỉnh là S (1; 1)

D. (P) đi qua điểm M (-1; 9)

De kiem tra giua ki 1 lop 11 mon Toan THPT Thuan Thanh 3 nam 2017

Đáp án đề kiểm tra giữa kì 1 lớp 11 môn Toán THPT Thuận Thành 3 năm 2017

De kiem tra giua ki 1 lop 11 mon Toan THPT Thuan Thanh 3 nam 2017

Tải đề thi và đáp án tại đây

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề kiểm tra giữa kì 1 lớp 11 môn Toán THPT Thuận Thành 3 năm 2017

  •