Đề kiểm tra giữa kì 1 lớp 12 môn Lý 2017 - Yên Hòa

Đề kiểm tra 8 tuần học kì 1 lớp 12 môn Lý năm học 2017 - 2018 trường THPT Yên Hòa.

Đề kiểm tra giữa kì 1 lớp 12 môn Lý 2017 - Yên Hòa

Bài 3: Một chất điểm dao động điều hòa trên chiều dài quỹ đạo bằng 4cm, trong 5s nó thực hiện 10 dao động toàn phần. Biên độ và chu kỳ dao động lần lượt là:

A. 4cm; 0.5s          B. 4cm; 2s         C. 2cm; 0.5s              D. 2cm; 2s

De kiem tra giua ki 1 lop 12 mon Ly 2017 - Yen Hoa

De kiem tra giua ki 1 lop 12 mon Ly 2017 - Yen Hoa

De kiem tra giua ki 1 lop 12 mon Ly 2017 - Yen Hoa

De kiem tra giua ki 1 lop 12 mon Ly 2017 - Yen Hoa

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề kiểm tra giữa kì 1 lớp 12 môn Lý 2017 - Yên Hòa

  •