Đề kiểm tra giữa kì 1 lớp 12 môn Sử 2017 - THPT Nguyễn Du

Đề kiểm tra 8 tuần học kì 1 lớp 12 môn Sử trường THPT Nguyễn Du năm 2017 gồm có 40 câu trắc nghiệm dưới đây.

Đề thi giữa kì 1 lớp 12 môn Sử năm 2017 - THPT Nguyễn Du

Câu 1. Vị trí công nghiệp của Liên Xô trên thế giới trong những năm 50, 60, nửa đầu những năm 70 của thế kỷ XX?

a/ Đứng thứ nhất trên thế giới                         b/ Đứng thứ hai trên thế giới

c/ Đứng thứ ba trên thế giới                           d/ Đứng thứ tư trên thế giới

Câu 2. Chính sách đối ngoại của Liên Xô sau Chiến tranh thế giới thứ hai:

a/ Hòa bình, trung lập

b/ Hòa bình, tích cực ủng hộ cách mạng thế giới

c/ Tích cực ngăn chặn vũ khí có nguy cơ hủy diệt loài người

d/ Kiên quyết chống lại các chính sách gây chiến của Mỹ

Câu 3. Vị tổng thống đầu tiên của Liên Xô là:

a/ Lênin.                                                          b/ Xtalin.

c/ Goocbachốp                                               d/ Enxin.

Câu 4. Thời gian thành lập nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa:

a/ Tháng 10 – 1948                          b/ Tháng 10 - 1949

c/ Tháng 10 – 1950                         d/ Tháng 10 - 1951.

Câu 5. Chính sách đối ngoại của Trung Quốc từ những năm 80 của thế kỷ XX đến nay:

a/ Thực hiện đượng lối đối ngoại bất lợi cho cách mạng Trung Quốc.

b/ Bắt tay với Mỹ chống lại Liên Xô.

c/ Gây chiến tranh xâm lược biên giới phía bắc Việt Nam.

d/ Mở rộng quan hệ hữu nghị, hợp tác với các nước trên thế giới,

Câu 6. Thời gian thành lập Hiệp hội các nước Đông Nam Á:

a/ Ngày 8-8-1967                               b/ Ngày 8-8-1977

c/ Ngày 8-8-1987                              d/ Ngày 8-8-1997

 

Câu 7. Tên thủ đô của Mianma:

a/ Manila.                                    b/ Rangun,

c/ Cuala Lămpơ                          d/ Giacacta.

Câu 8. Bản chất của mối quan hệ ASEAN với ba nước Đông Dương trong giai đoạn từ năm 1967 đến năm 1979:

a/ Hợp tác trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, khoa học.

b/ Đối đầu căng thẳng,

c/ Chuyển từ chính sách đối đầu sang đối thoại.

d/ Giúp đỡ nhân dân ba nước Đông Dương trong cuộc chiến tranh chống Pháp và Mỹ.

Câu 9. Thành tựu nổi bật nhất của các nước Đông Nam Á từ giữa thế kỷ XX đến nay:

a/ Trở thành các nước độc lập, thoát khỏi ách thuộc địa và phụ thuộc vào các thế lực đế quốc,

b/ Trở thành khu vực năng động và phát triển nhất trên thế giới.

c/ Trở thành một khu vực hòa bình, hợp tác, hữu nghị.

d/ Có nhiều thành tựu to lớn trong công cuộc xây dựng đất nước và phát triển kinh tế.

Câu 10. Châu Phi là "Lục địa mới trỗi dậy" vì:

a/ Là lá cờ đầu trong cuộc đấu tranh chống đế quốc Pháp và Mỹ.

b/ Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, phong trào giải phóng dân tộc phát triển mạnh và hầu hết các nước ở châu Phi đã giành được độc lập.

c/ Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, cơn bão táp cách mạng giải phóng dân tộc

bùng nổ ở châu Phi trong cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa đế quốc, chủ nghĩa thực dân,

d/ Phong trào giải phóng dân tộc ở châu Phi đã làm rung chuyển hệ thống thuộc

địa của chủ nghĩa thực dân ở châu lục này.

Câu 11. Quốc gia giành độc lập sớm nhất ở châu Phi sau Chiến tranh thế giới thứ hai:

a/ Angiêri                                 b/ Ai Cập,

c/ Ghinê                                  d/ Tuynidi

 

Câu 12. Trong cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân kiểu mới, Mỹ latinh đã được  mệnh danh là:

a/ "Hòn đảo tự do"                          b/ "Lục địa mới trỗi dậy".

c/ "Đại lục núi lửa"                         d/ "Tiền đồn của chủ nghĩa xã hội"..,

Câu 13: Tổ chức “Hiệp ước Vác sa va” thành lập khi nào

a/ 1 – 1949                                      b/ 5 – 1955

c/ 4 – 1949                                     d/ 3 – 1947

Câu 14. Chiến tranh lạnh kết thúc khi nào

a/ 12 – 1989                                        b/ 8 – 1975

c/ 11 – 1972                                        d/ 1 – 1973

Câu 15. Chính sách đối ngoại của Nhật Bản  từ năm 1952 đến năm 1973

a/ Liên minh chặt chẽ với Mĩ.              b/Mở rộng quan hệ với ASEAN

c/ Đối đầu với Liên Xô                        c/ Đối đầu với Mĩ

Câu 16 Cuộc chiến tranh lạnh kết thúc đánh dấu bằng sự kiện

a/ Hiệp ước về hạn chế hệ thống phòng chống tên lửa (ABM) nă 1972.

b/ Định ước Henxinki năm 1975.

c/ Cuộc gặp không chính thức giữa Busơ và Goocbachốp tại đảo Manta (12/1989)

d/ Hiệp định về một giải pháp toàn diện cho vấn đề Campuchia (10/1991)

Câu 17: Tổ chức “Hội đồng tương trợ kinh tế” thành lập khi nào

a/ 1 – 1949                  b/ 5 – 1955

c/ 4 – 1949                  d/ 3 - 1947

Câu 18. Địa danh nào được chọn để đặt trụ sở Liên Hợp Quốc:

a/ Xan Phơranxixcô.                            b/ Niu Ióoc.

c/ Oasinhtơn.                                        d/ Caliphoócnia.

Câu 19. Nội dung gây nhiều tranh cãi nhất giữa ba cường quốc Liên Xô, Mỹ, Anh tại Hội nghị Ianta (Liên Xô):

a/ Kết thúc chiến tranh thế giới thứ hai để tiêu diệt tận gốc chủ nghĩa phát xít Đức

và chủ nghĩa quân phiệt Nhật.

b/ Thành lập tổ chức quốc tế - Liên Hợp Quốc.

c/ Phân chia khu vực chiếm đóng và phạm vi ảnh hưởng của các cường quốc thắng trận,

d/ Giải quyết các hậu quả chiến tranh, phân chia chiến lợi phẩm.

Câu 20. Ngày thành lập Liên Hiệp Quốc là:

a/ 24/10/1945.                          b/ 4/10/1946.

c/ 20/11/1945.                          d/ 27/7/1945.

Câu 21. Nước khởi đầu cuộc cách mạng khoa học - kĩ thuật sau Chiến tranh thế giới thứ hai:

a/ Anh.                                     b/ Pháp.

c/ Mỹ.                                      d/ Nhật.

Câu 22. Cuộc cách mạng khoa học - kỹ thuật lần thứ hai đã có tác động tích cực đến xã hội loài người:

a/ Đưa con người bước sang nền văn minh công nghiệp.

b/ Làm thay đổi cơ bản các yếu tố sản xuất.

c/ Làm nảy sinh nhiều vấn đề xã hội gắn liền với kỹ thuật hiện đại.

d/ Câu b và c đúng.

Câu 23. Cuộc cách mạng khoa học - kỹ thuật lần thứ hai đã gây những hậu quả tiêu cực đến đời sống của con người:

a/ Đưa con người trở về nền văn minh nông nghiệp.

b/ Cơ cấu dân cư thay đổi, lao động công nông giảm đi, lao động dịch vụ và trí oc tăng lên.

c/ Tài nguyên cạn kiệt, môi trường ô nhiễm nặng,

d/ Tất cả các câu trên đều đúng.

Câu 24: Nguyên nhân cơ bản quyết định sự phát triển nhảy vọt của nền kinh tế Mĩ sau chiến tranh thế giới thứ hai:

a/ Dựa vào thành tựu cách mạng khoa học - kĩ thuật, điều chỉnh lại hợp lý cơ cấu

sản xuất, cải tiến kĩ thuật nâng cao năng suất lao động

b/Tập trung sản xuất và tập trung tư bản cao

c/ Quân sự hoá nền kinh tế để buôn bán vũ khí, phương tiện chiến tranh

d/ Điều kiện tự nhiên và xã hội thuận lợi

Câu 25: Lí do Mĩ đạt được nhiều thành tựu rực rỡ về khoa học-kĩ thuật

a/ Mĩ là nước khởi đầu cách mạng khoa học- kĩ thuật lần thứ hai

b/ Chính sách Mĩ đặc biệt quan tâm phát triển khoa học- kĩ thuật, coi đây là trung

tâm chiến lược để phát triển đất nước

c/ Nhiều nhà khoa học lỗi lạc trên thế giới đã sang Mĩ, nhiều phát minh khoa học

được nghiên cứu và ứng dụng tại Mĩ.

d/ Mĩ chủ yếu là mua bằng phát minh

Câu 26: Nguyên nhân cơ bản quyết định sự phát triển của nền kinh tế Nhật Bản sau chiến tranh thứ hai:

a/ Biết xâm nhập thị trường thế giới

b/ Tác dụng của những cải cách dân chủ

c/ Truyền thống " Tự lực tự cường"

d/ Áp dụng những thành tựu khoa học - kĩ thuật

Câu 27: Thời gian thành lập khối thị trường chung Châu Âu ( EEC)

a/ Tháng 1-1949                                     b/ Tháng 5-1955

c/ Tháng 3-1957                                     d/ Tháng 3-1958

Câu 28: Thời gian Việt Nam gia nhập Liên Hợp Quốc

a/ Tháng 9-1967                                      b/ Tháng 9-1977

c/ Tháng 9-1987                                     d/ Tháng 9-1997

Câu 29: Nguồn gốc cách mạng khoa học- kĩ thuật lần thứ hai

a/ Do yêu cầu cuộc sống

b/ Do yêu cầu chiến tranh thế giới thứ hai

c/ Những thành tựu khoa học- kĩ thuật cuối thế kỷ XIX đầu thế kỹ XX, tạo tiền

đề và thúc đẩy sự bùng nổ cách mạng khoa học- kĩ thuật lần hai

d/ Tất cả đều đúng

Câu 30: Nguyên nhân trực tiếp đòi hỏi Liên Xô phải bắt tay vào công cuộc khôi phục kinh tế trong những năm 1945 - 1950 là:

a/ Liên Xô nhanh chóng khôi phục đất nước bị chiến tranh tàn phá.

b/ Tiến hành công cuộc xây dựng CNXH đã bị gián đoạn từ năm 1941.

c/ Xây dựng nền kinh tế mạnh đủ sức cạnh tranh với Mĩ.

d/ Đưa Liên Xô trở thành cường quốc thế giới.

Câu 31: Thành tựu quan trọng nhất mà Liên Xô đạt được sau chiến tranh là:

a/ Năm 1949, Liên Xô chế tạo thành công bom nguyên tử.

b/ Năm 1957, Liên Xô là nước đầu tiên phóng thành công vệ tinh nhân tạo của trái đất.

c/ Năm 1961, Liên Xô là nước đầu tiên phóng thành công tàu vũ trụ có người lái.

d/ Giữa thập niên 70 (thế kỉ XX), sản lượng công nghiệp của Liên Xô chiếm

khoảng 20% tổng sản lượng công nghiệp của toàn thế giới.

Câu 32: Điểm khác nhau về mục đích trong việc sử dụng năng lượng nguyên tử của Liên Xô và Mĩ ?

a/ Mở rộng lãnh thổ.

b/ Duy trì hòa bình an ninh thế giới.

c/ Ủng hộ phong trào cách mạng thế giới.

d/ Khống chế các nước khác.

Câu 33: Khối quân sự được thành lập ở Đông Nam Á vào 9/1954 là:

a/ NATO                                            b/ CENTO

c/ SEATO                                          d/ ASEAN

Câu 34: Những nước tham gia thành lập Hiệp hội các nước Đông Nam Á tại Băng Cốc (8/1967) là:

a/ Việt Nam, Philippin, Singapo, Thái Lan, Indonexia.

b/ Philippin, Singapo, Thái Lan, Indonexia, Brunây.

c/ Philippin, Singapo, Thái Lan, Indonexia, Malaixia.

d/ Malaixia, Philippin, Mianma, Thái Lan, Indonexia.

Câu 35: Lịch sử ghi nhận năm 1960 là năm của châu Phi Vì sao?

a/ Tất cả các nước châu Phi đêu giành được độc lập.

b/ Hệ thống thuộc địa của đế quốc lần lựợt tan rã.

c/ Có 17 nước ở châu Phi giành được độc lập.

d/ Chủ nghĩa thực dân sụp đổ ở châu Phi.

Câu 36: Chiến thắng Điện Biên Phủ ở Việt Nam ảnh hưởng mạnh mẽ nhất đến phong trào giải phóng dân tộc ở nước nào của châu Phi:

a/ Ai Cập                              b/ Tuynidi

c/ Angôla                              c/ Angiêri

Câu 37: Sự kiện nào đánh dấu mốc tan rã về cơ bản của chủ nghĩa thực dân cũ cùng hệ thống thuộc địa của nó ở châu Phi:

a/ Năm 1960 "Năm châu Phi".

b/ Năm 1962 Angiêri giành được độc lập.

c/ Năm 1975 Cách mạng Ăng gô la thắng lợi.

d/ Năm 1994 Nen-xơn Manđêla trở thành tổng thống da đen đầu tiên ở NamPhi. 

Câu 38: Vì sao sau chiến tranh thế giới thứ hai, Mĩ la tinh được mệnh danh là "Đại lục bùng cháy"?

a/ Ở đây thường xuyên xãy ra cháy rừng.

b/ Ở đây nhân dân đã đứng lên chống đế quốc Mĩ.

c/ Ở đây có cuộc cách  mạng nổi tiếng nổ ra và thắng lợi ở Cuba.

d/ Các nước đế quốc dùng Mĩ la tinh làm bàn đạp tấn công vào nước Mĩ.

Câu 39: Nước được mệnh danh là "Lá cờ đầu trong phong trào giải phóng dân tộc ở Mĩ la tinh" ?

a/ Achentina                                         b/ Chi lê

c/ Nicanagoa                                        d/ Cuba

Câu 40. Mĩ trở thành trung tâm kinh tế - tài duy nhất của thế giới trong thời gian nào của thế kỉ XX ?

a/ Thập niên 40 - 50.                   b/ Thập niên 50 - 70.

c/ Thập niên 60 - 70.                   d/ Thập niên 70 – 80.

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề kiểm tra giữa kì 1 lớp 12 môn Sử 2017 - THPT Nguyễn Du

  •