Đề kiểm tra giữa kì 1 lớp 5 môn Toán 2017 - TH Song Ngữ

Thầy cô và các em tham khảo đề kiểm tra 8 tuần học kì 1 môn Toán lớp 5 của trường TH Song Ngữ năm 2017, xem chi tiết dưới đây

Câu 7 (0,5điểm).Viết tiếp vào chỗ chấm để được câu trả lời đúng                                      (M3)

Một người đi trong 3 giờ được quãng đường dài 120km. Hỏi nếu vẫn đi với tốc độ như vậy thì sau 7 giờ đi được quãng đường dài bao nhiêu ki-lô-mét?

Trảlời: Quãng đường người đó đi được trong 7giờ là ………….

II. TỰ LUẬN  ( 6 ĐIỂM)

Câu 8 (2 điểm).Đổi các hỗn số sau thành phân số:

De kiem tra giua ki 1 lop 5 mon Toan 2017 - TH Song Ngu

>>Học trực tuyến các môn Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5, mọi lúc, mọi nơi. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Viết bình luận: Đề kiểm tra giữa kì 1 lớp 5 môn Toán 2017 - TH Song Ngữ

  •