Đề kiểm tra giữa kì 1 lớp 6 môn Lý 2018 - Gò Dầu

Đề thi học kì 1 môn Lý lớp 6 của phòng GD Gò Dầu năm học 2018 - 2019 có đáp án chi tiết.

Đề kiểm tra giữa kì 1 lớp 6 môn Lý 2018 - Gò Dầu

Câu 1: Hãy nêu đơn vị, dụng cụ dùng để đo thể tích? (2đ)

Câu 2 : (2 điểm)

            a/Định nghĩa khối lượng riêng, viết công thức,đơn vị  (1điểm)

            b/Định nghĩa trọng lượng riêng, viết công thức, đơn vị   (1điểm)

Câu 3 : (2 điểm)

Khi kéo vật lên theo phương thẳng đứng cần phải dùng lực có cường độ như thế nào?Để kéo thùng nước từ giếng lên phải dùng lực kéo bằng bao nhiêu ?Biết thùng nước có khối lượng 30Kg?

Câu 4: (2điểm)

            a/ Kể tên các loại máy cơ đơn giản ?

            b/ Nêu lợi ích khi sử dụng các loại máy cơ đơn giản ?

Câu 5: Một khối đất có thể tích 3m3 và có khối lượng 4,5 tấn. Tính khối lượng riêng và trọng lượng riêng của khối đất? (2đ)

Đáp án đề kiểm tra giữa kì 1 lớp 6 môn Lý 2018 - THCS Gò Dầu

De kiem tra giua ki 1 lop 6 mon Ly 2018 - Go Dau

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề kiểm tra giữa kì 1 lớp 6 môn Lý 2018 - Gò Dầu

  •