Đề kiểm tra giữa kì 1 lớp 7 môn Lý 2018 - THCS Trường Chinh

Đề thi giữa học kì 1 môn vật lý lớp 7 trường THCS Trường Chinh năm học 2018 - 2019.

Đề kiểm tra giữa kì 1 lớp 7 môn Lý 2018 - THCS Trường Chinh

PHẦN I: TRẮC NGHIỆM

Câu 1: Ảnh của một vật đặt trước gương phẳng

A. Luôn lớn hơn vật

B. Luôn bằng vật

C. Luôn nhỏ hơn vật

D. Lớn hay nhỏ hơn vật phụ thuộc vào khoảng cách đến gương

Câu 2: Chọn phát biểu đúng

A. Gương phẳng là vật có bề mặt phẳng và nhẵn bóng

B. Tia phản xạ xuất phát tại điểm tới và đi vào gương

C. Tia tới là tia vuông góc với mặt gương

D. Tia tới luôn vuông góc với tia phản xạ

Câu 3: Vật nào sau đây không phải là nguồn sáng ?

A. Mặt trời                      B. Ngọn nến đang cháy   C. Mặt trăng                    D. Tia chớp

Câu 4: Hạy chọn từ thích hợp để hoàn chỉnh phát biếu sau: “Chùm sáng ……. gồm các tia sáng không giao nhau trên đường truyền của chúng”

A. hội tụ            B. song song                    C. phân kì                        D. truyền thẳng

De kiem tra giua ki 1 lop 7 mon Ly 2018 - THCS Truong Chinh

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề kiểm tra giữa kì 1 lớp 7 môn Lý 2018 - THCS Trường Chinh

  •