Đề kiểm tra giữa kì 2 lớp 6 môn Toán 2017 THCS Vũ Sơn

Đề thi giữa học kì 2 lớp 6 môn Toán của trường THCS Vũ Sơn năm học 2016 - 2017 gồm có 4 bài cụ thể như sau:

Đề kiểm tra giữa kì 2 lớp 6 môn Toán 2017 THCS Vũ Sơn

Bài 3. (3,0 điểm)

           Trên nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox, vẽ tia Oy, Oz sao cho góc xOy = 200; góc xOz = 600

a) Trong 3 tia Ox, Oy, Oz tia nào nằm giữa hai tia còn lại ? Vì sao ?

b) Tính số đo góc yOz ?

c) Kẻ tia Ot là tia đối của tia Ox. Tính số đo của góc yOt.

Bài 4. (0,5 điểm)

Chứng minh phân số (2n + 5)/(2n + 3) là phân số tối giản với mọi số tự nhiên n

De kiem tra giua ki 2 lop 6 mon Toan 2017 THCS Vu Son

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề kiểm tra giữa kì 2 lớp 6 môn Toán 2017 THCS Vũ Sơn

  •