Đề kiểm tra giữa kì 2 môn Hóa lớp 8 -THCS Biên Giới

Tham khảo đề thi giữa kì 2 môn Hóa lớp 8 trường THCS Biên Giới,phòng GD & ĐT Châu Thành.

Đề kiểm tra giữa kì 2 môn Hóa lớp 8 -THCS Biên Giới

II/ Phần Sinh Học:(4điểm)

 Câu 4: (1điểm)

Trong chuỗi thức ăn, mỗi loài sinh vật là 1 mắt xích. Em có nhận xét gì về mối quan hệ giữa mắt xích với mắt xích đứng trước và mắt xích đứng sau nó trong chuỗi thức ăn?

Câu 5: (2điểm)

Thế nào là luật bảo vệ môi trường? Những quy định của luật bảo vệ môi trường?

De kiem tra giua ki 2 mon Hoa lop 8 -THCS Bien Gioi

Đáp án đề kiểm tra giữa kì 2 môn Hóa lớp 8 -THCS Biên Giới

De kiem tra giua ki 2 mon Hoa lop 8 -THCS Bien Gioi

Viết bình luận: Đề kiểm tra giữa kì 2 môn Hóa lớp 8 -THCS Biên Giới

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!