Đề kiểm tra học kì 1 lớp 8 môn Hóa 2017 - 2018 THCS Trưng Nhị

Tham khảo đề thi học kì 1 môn Hóa lớp 8 của trường THCS Trưng Nhị năm học 2017 - 2018 dưới đây.

Đề kiểm tra học kì 1 lớp 8 môn Hóa 2017 - 2018 THCS Trưng Nhị

3. 0,35 mol khí SO2 ở điều kiện tiêu chuẩn có thể tích bằng bao nhiêu?

A. 0,784 lít          B. 7,84 lít      C. 78,4 lít        D. 784 lít

4. Đốt 3,2 gam S trong không khí thu được 6,4 gam khí SO2. Lượng khí oxi tham gia phản ứng là bao nhiêu?

A. 32g          B. 4g           C. 5g              D. 3,2g

De kiem tra hoc ki 1 lop 8 mon Hoa 2017 - 2018 THCS Trung Nhi

>>Học trực tuyến các môn học lớp 8, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Lý, Hóa. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Viết bình luận: Đề kiểm tra học kì 1 lớp 8 môn Hóa 2017 - 2018 THCS Trưng Nhị

  •