Đề kiểm tra học kì 1 môn Toán lớp 10 - THPT Nguyễn Trãi 2017 - 2018

Mời các em tham khảo đề thi cuối kì 1 lớp 10 môn Toán - trường THPT Nguyễn Trãi năm 2017 - 2018, cụ thể như sau:

Đề thi cuối kì 1 lớp 10 môn Toán - THPT Nguyễn Trãi

Câu 1. Cho tập hợp A = {0;1; 2;3; 4}. Chọn khẳng định sai.

A. Ø ⊂ A

B. {1; 2; 4} ⊂ A

C. {-1;0;1} ⊂ A

D. 0 ⊂ A

Câu 2. Cho mệnh đề P(x) "∀x ∈ R, x2 + x + 1 > 0". Mệnh đề phủ định của mệnh đề P(x) là:

A."∃x ∈ R, x2 + x + 1 ≤ 0"

C. "∉x ∈ R, x2 + x + 1 ≤ 0"

B." ∀ x ∈ R, x2 + x + 1 > 0"

D. "∀x ∈ R, x2 + x + 1 < 0"

De kiem tra hoc ki 1 mon Toan lop 10 - THPT Nguyen Trai 2017 - 2018

De kiem tra hoc ki 1 mon Toan lop 10 - THPT Nguyen Trai 2017 - 2018

Theo TTHN


Viết bình luận: Đề kiểm tra học kì 1 môn Toán lớp 10 - THPT Nguyễn Trãi 2017 - 2018

  •