Đề kiểm tra học kì 1 năm 2017 môn Sử lớp 10 - THPT Tĩnh Gia

Dưới đây là đề thi cuối kì 1 môn Sử lớp 10 năm 2017 - 2018 của trường THPT Tĩnh Gia, Thanh Hóa. Đề gồm 2 phần trắc nghiệm và tự luận:

Đề thi học kì 1 lớp 10 môn Sử - Tĩnh Gia 2017

Câu 1: Nguồn gốc của loài người:

a/ Do một lực lượng siêu nhân tạo ra.

c/ Do quá trình tiền hóa từ Vượn người thành người.

b/ Do từ hành tinh khác xâm lược vào.

d/ Cả 3 phương án trên

Câu 2: Chế độ của thị tộc?

a/ Một đơn vị xã hội thời nguyên thủy

c/ Chế độ mẫu hệ

b/ Kinh tế lệ thuộc vào tự nhiên

d/ Tuân thủ theo nguyên tắc vàng

Câu 3: Chế độ của bộ lạc?

a/ Một đơn vị xã hội thời nguyên thủy

c/ Chế độ phụ hệ

b/ Kinh tế lệ thuộc vào tự nhiên

d/ Tuân thủ theo nguyên tắc vàng

Câu 4: Các yếu tố hình thành nhà nước cổ đại phương đông?

a/ Điều kiện tự nhiên thuận lợi

c/ Do nhu cầu chống ngoại xâm

b/ Do nhu cầu trị thủy

d/ Cả 3 phương án trên

Câu 5: Đặc trưng của hàng hóa chiếm hữu nô lệ phương tây?

a/ Nghề trồng lúa nước

c/ Hàng hóa công thương

b/ Hàng hóa thủ công nghiệp

d/ Nô lệ

Câu 6: Các yếu tố hình thành Nhà nước phong kiến?

a/ Đất nước thống nhất về biên giới lãnh thổ

c/ Nhà nước được xây dựng hoàn chỉnh

b/ Kinh tế phát triển làm thay đổi quan hệ bóc lột.

d/ Cả 3 phương án trên

Câu 7: Yếu tố nào quyết định sự phát triển của các vương quốc Đông Nam á?

a/ Đất nước thống nhất về biên giới lãnh thổ

c/ Nhà nước được xây dựng hoàn chỉnh

b/ Kinh tế phát triển làm thay đổi quan hệ bóc lột.

d/ Yếu tố dân tộc

Câu 8: Lực lượng xã hội chính ở Phương Đông cổ đại?

a/ Quý tộc tăng lữ

c/ Nô tỳ

b/ Nông dân công xã

d/ Cả 3 phương án trên

Câu 9: Lực lượng xã hội chính ở phương Tây cổ đại?

a/ Quý tộc tăng lữ

c/ Nô tỳ

b/ Nông dân công xã

d/ Chủ nô và nô lệ

Câu 10: Vì sao nói xã hội phương tây cổ đại là xã hội chiếm nô điển hình?

a/ Quý tộc tăng lữ đóng vai trò chính

c/ Nô tỳ đóng vai trò chính

b/ Nông dân công xã đóng vai trò chính

d/ Lực lượng nô lệ đóng vai trò chính

B- Phần tự luận.

Câu 1: Vẽ sơ đồ và giải thích tổ chức xã hội phương đông cổ đại. Vì sao nói đây là xã hội "chiếm nô" không rõ nét, không điển hình?

Câu 2: Phân tích tính chất và đặc điểm của các cuộc khởi nghĩa nông dân thời phong kiến?

Theo TTHN


Viết bình luận: Đề kiểm tra học kì 1 năm 2017 môn Sử lớp 10 - THPT Tĩnh Gia

  •