Đề kiểm tra học kì 2 lớp 1 môn Tiếng Việt - Tiểu học Long Đại 2018

Đề kiểm tra học kì 2 lớp 1 môn Tiếng Việt của trường Tiểu học Long Đại 2018 đã được cập nhật chi tiết tại đây

Câu 2: Hai người bạn đã làm gì?

A. một người bỏ chạy, trèo lên cây

B. một người nằm yên giả vờ chết

C. cả a và b

D. chẳng làm gì cả

De kiem tra hoc ki 2 lop 1 mon Tieng Viet - Tieu hoc Long Dai 2018

De kiem tra hoc ki 2 lop 1 mon Tieng Viet - Tieu hoc Long Dai 2018

Đáp án đề kiểm tra học kì 2 lớp 1 môn Tiếng Việt - Tiểu học Long Đại 2018

De kiem tra hoc ki 2 lop 1 mon Tieng Viet - Tieu hoc Long Dai 2018

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề kiểm tra học kì 2 lớp 1 môn Tiếng Việt - Tiểu học Long Đại 2018

  •