Đề kiểm tra học kì 2 lớp 10 môn Hóa - THPT Liễn Sơn 2018

Các em cùng tham khảo đề kiểm tra học kì 2 lớp 10 môn Hóa của trường THPT Liễn Sơn năm 2018, đã được cập nhật chi tiết tại đây

Câu 1: Khi tham gia các phản ứng hóa học, 1 nguyên tử oxi có khả năng dễ dàng:

A. nhận thêm 2e.           B. nhận thêm 1e.            C. nhường đi 4e.            D. nhường đi 2e.

Câu 2 : Đặc điểm nào dưới đây là đặc điểm chung của các nguyên tố halogen?

A. Có tính oxi hóa mạnh nhất trong mỗi chu kỳ.              B. Vừa có tính oxi hóa vừa có tính khử.

C. Ở điều kiện thường là chất khí.                                     D. Tác dụng mạnh với nước.

Câu 3: Trong số các chất dưới đây, đơn chất halogen nào sau đây có tính oxi hóa yếu nhất?

A. Flo.                            B. Iot.                            C. Clo.                           D. Brom.

De kiem tra hoc ki 2 lop 10 mon Hoa - THPT Lien Son 2018

De kiem tra hoc ki 2 lop 10 mon Hoa - THPT Lien Son 2018

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề kiểm tra học kì 2 lớp 10 môn Hóa - THPT Liễn Sơn 2018

  •