Đề kiểm tra học kì 2 lớp 10 môn Vật lý - THPT Phạm Văn Đồng 2018

Các em cùng tham khảo đề kiểm tra học kì 2 lớp 10 môn Vật lý của THPT Phạm Văn Đồng năm 2018 tại đây

Câu 5: Người ta truyền cho khí trong xi lanh một nhiệt lượng 450 J. Khí nở ra và thực hiện công 300 J đẩy pit-tông lên. Tính độ biến thiên nội năng của khí.

A. -150 J.                       B. -750 J.                       C. 150 J.                         D. 750 J.

Câu 6: Công cơ học là đại lượng

A. Véctơ                        B. Luôn âm.                   C. Vô hướng.                 D. Luôn dương.

Câu 7: Biểu thức sau p1V1 = p2V2 biểu diễn quá trình

A. đẳng tích                                                          B. đẳng nhiệt

C. đẳng áp và đẳng nhiệt                                      D. đẳng áp

De kiem tra hoc ki 2 lop 10 mon Vat ly - THPT Pham Van Dong 2018

De kiem tra hoc ki 2 lop 10 mon Vat ly - THPT Pham Van Dong 2018

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề kiểm tra học kì 2 lớp 10 môn Vật lý - THPT Phạm Văn Đồng 2018

  •