Đề kiểm tra học kì 2 lớp 11 môn Anh - THPT Vị Thủy 2018

Đề kiểm tra học kì 2 lớp 11 môn Anh của trường THPT Vị Thủy thuộc Sở GD&ĐT Hậu Giang năm 2018, đã được cập nhật chi tiết tại đây

15. No one knows this answer, ________?

A. does he                 B. doesn’t he             C. do they                  D. don’t they

16. Despite the bad weather, he ____ get to the airport in time.

A. was able to           B. couldn’t                C. could                    D. almost

17. She had done more work in one day than her husband ____ in three days.

A. do                          B. may do                  C. could do                D. was able to do

18. Customer: “Excuse me?”

      Shopkeeper: “Yes, _________, sir?”

A. Can you help me                                         B. what happens      

C. help me                                                     D. Can I help you

De kiem tra hoc ki 2 lop 11 mon Anh - THPT Vi Thuy 2018

De kiem tra hoc ki 2 lop 11 mon Anh - THPT Vi Thuy 2018

De kiem tra hoc ki 2 lop 11 mon Anh - THPT Vi Thuy 2018

Theo TTHN

>>Học trực tuyến luyện thi THPTQG, Đại học 2020, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. Đã có đầy đủ các khóa học từ nền tảng tới nâng cao.

Viết bình luận: Đề kiểm tra học kì 2 lớp 11 môn Anh - THPT Vị Thủy 2018

  •