Đề kiểm tra học kì 2 lớp 3 môn Anh - Tiểu học Quảng Sơn 2018

Đề kiểm tra học kì 2 lớp 3 môn Anh của trường Tiểu học Quảng Sơn năm 2018 được Tuyensinh247.com cập nhật chi tiết

9. The two rabbits are in the_________.          A. cage                           B. garden

10. How many chairs are there?                         A. three                          B. eight

11. Tony is _________.                                     A. listening to music       B. watching TV

De kiem tra hoc ki 2 lop 3 mon Anh - Tieu hoc Quang Son 2018

De kiem tra hoc ki 2 lop 3 mon Anh - Tieu hoc Quang Son 2018

De kiem tra hoc ki 2 lop 3 mon Anh - Tieu hoc Quang Son 2018

De kiem tra hoc ki 2 lop 3 mon Anh - Tieu hoc Quang Son 2018

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề kiểm tra học kì 2 lớp 3 môn Anh - Tiểu học Quảng Sơn 2018

  •