Đề kiểm tra học kì 2 lớp 6 môn Anh - THCS Đặng Lễ 2018

Đề kiểm tra học kì 2 lớp 6 môn Anh của trường THCS Đặng Lễ năm 2018, các em cùng thử sức thôi nào!

I/  Chọn đáp án đúng nhất từ các từ cho sẵn. (1 điểm)

1. What/ color/ her/ eye/?

A.  What colors are her eyes?

B.  What color is her eyes?

C.  What colors are her eyes?

D.  What color are her eyes?

2. There/ be/ oranges/ bananas.

A. There is some oranges and bananas.

B.  There are some oranges and any bananas.

C.  There are some oranges and some bananas.

D.  There are any oranges and some bananas.

De kiem tra hoc ki 2 lop 6 mon Anh - THCS Dang Le 2018

De kiem tra hoc ki 2 lop 6 mon Anh - THCS Dang Le 2018

De kiem tra hoc ki 2 lop 6 mon Anh - THCS Dang Le 2018

Theo TTHN

>>Học trực tuyến lớp 6 mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Sử, Sinh cùng các thầy cô nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Viết bình luận: Đề kiểm tra học kì 2 lớp 6 môn Anh - THCS Đặng Lễ 2018

  •