Đề kiểm tra học kì 2 lớp 8 môn Anh - THCS Biên giới 2018

Đề kiểm tra học kì 2 lớp 8 môn Anh của trường THCS Biên giới năm 2018, các em cùng làm và so sánh với đáp án chi tiết bên dưới nhé

B. Rewrite the following sentences as directed(1m)

1. Do you mind if I go out with my friends at night?

Would you mind if ________________________________________________

2. "Is Ha Long Bay a wonder of the world?" Ann said

 Ann asked____________________________________________________

3.  They decorated their house  for the Tet holiday last weekend.

Their house_______________________________________________________

4. Lan / like/ learn /English.____________________________________________

De kiem tra hoc ki 2 lop 8 mon Anh - THCS Bien gioi 2018

De kiem tra hoc ki 2 lop 8 mon Anh - THCS Bien gioi 2018

Đáp án đề kiểm tra học kì 2 lớp 8 môn Anh - THCS Biên giới 2018

De kiem tra hoc ki 2 lop 8 mon Anh - THCS Bien gioi 2018

Theo TTHN

>>Học trực tuyến các môn học lớp 8, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Lý, Hóa. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Viết bình luận: Đề kiểm tra học kì 2 lớp 8 môn Anh - THCS Biên giới 2018

  •