Đề kiểm tra học kì 2 môn Toán lớp 1 - PTDTBT TH Tân Lập 2018

Đề kiểm tra học kì 2 môn Toán lớp 1 của trường PTDTBT TH Tân Lập năm 2018, các em cùng làm và đối chiếu với đáp án ở bên dưới nhé

Câu 1: Viết số thích hợp vào chỗ chấm. (1 điểm).

46 ; 47 ; 48 ; …... ; …... ; ….... ; ......... ; .…... ; 54

92 ; …... ; ........ ; 95 ; 96; ….... ; ….... ; ….... ; 100.

Câu 4: Điền dấu > , < , =  thích hợp vào chỗ chấm. (1 điểm).    

30 + 8 …..  38                          32 + 14  .....  14 + 32

90 + 5 ......  94                          96 - 90 .....  69 - 9   

De kiem tra hoc ki 2 mon Toan lop 1 - PTDTBT TH Tan Lap 2018

De kiem tra hoc ki 2 mon Toan lop 1 - PTDTBT TH Tan Lap 2018

Đáp án đề kiểm tra học kì 2 môn Toán lớp 1 - PTDTBT TH Tân Lập 2018

De kiem tra hoc ki 2 mon Toan lop 1 - PTDTBT TH Tan Lap 2018

De kiem tra hoc ki 2 mon Toan lop 1 - PTDTBT TH Tan Lap 2018

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề kiểm tra học kì 2 môn Toán lớp 1 - PTDTBT TH Tân Lập 2018

  •