Đề kiểm tra kì 1 môn Sinh lớp 9 - THCS Nguyễn Trường Tộ 2017

Đề thi học kì 1 lớp 9 môn Sinh của trường THCS Nguyễn Trường Tộ năm học 2016 - 2017.

Đề kiểm tra học kì 1 môn Sinh lớp 9 - THCS Nguyễn Trường Tộ 2017

I. Trắc nghiệm:(3đ) Hãy chọn câu trả lời đúng nhất,và khoanh tròn vào đáp án

Câu 1: Khi cho cây cà chua quả đỏ thuần chủng lai phân tích thì thu được F1

           A . Toàn quả đỏ                                     B. Toàn quả vàng

           C . Tỉ lệ 1 đỏ : 1 vàng                            D. Tỉ lệ 3 đỏ  : 1 vàng

Câu 2: Kiểu gen Aabb khi phát sinh giao tử sẽ cho mấy loại giao tử?

           A . 1                  B . 2                  C . 3                 D . 4

Câu 3: Qua giảm phân,ở động vật, mỗi noãn bào bậc một sẽ cho ra:

           A . 4 tinh trùng                        B . 1 trứng và 3 thể cực

           C . 1 trứng                               D . Câu A,C đúng

Câu 4: Sự hình thành chuỗi axit amin có sự tham gia của

           A . mARN         B . tARN        C. rARN            D. Cả 3 loại trên

Câu 5: Mỗi chu kì xoắn có bao nhiêu Nucleotit?

           A .5             B. 10            C. 15               D. 20

Câu 6 : Các NST bắt đầu phân li ở vào kì:

          A. Kì đầu           B. Kì giữa             C. Kì sau             D. Kì cuối

II. Tự luận (7đ)

Câu 1:(2đ) Một đoạn AND có tổng là 2400 Nu,trong đó số Nu loại X = 150 nu.Tính:

a)     Chiều dài của gen bằng Ăngsistron ?

b)    Số Nu các loại còn lại?

Câu 2:(2đ) Ở người ,tóc xoăn là trội hoàn toàn so với tóc thẳng,bố có tóc xoăn,mẹ tóc     thẳng sinh con ra sẽ có kiểu tóc như thế nào?

Câu 3:(3đ) Nêu cấu trúc của NST ?

 => TẢI ĐỀ THI TẠI ĐÂY 

Theo TTHN

>>Học trực tuyến lớp 9, luyện vào 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Viết bình luận: Đề kiểm tra kì 1 môn Sinh lớp 9 - THCS Nguyễn Trường Tộ 2017

  •