Đề kiểm tra kì 2 môn Anh lớp 9 - Sở GD Bình Dương 2019

Các em tham khảo đề thi cuối học kì 2 năm học 2018 - 2019 môn Tiếng Anh lớp 9 của Sở GD Bình Dương.

Đề kiểm tra kì 2 môn Anh lớp 9 - Sở GD Bình Dương 2019

6. Why did Sarah first become interested in the weather?

A. She studied weather in school science lessons.

B. She had  experience of bad weather where she lived.

C. She saw prpgrammes about weather where on TV.

De kiem tra ki 2 mon Anh lop 9 - So GD Binh Duong 2019

De kiem tra ki 2 mon Anh lop 9 - So GD Binh Duong 2019

De kiem tra ki 2 mon Anh lop 9 - So GD Binh Duong 2019

De kiem tra ki 2 mon Anh lop 9 - So GD Binh Duong 2019

Theo TTHN

>>Học trực tuyến lớp 9, luyện vào 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa . Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Viết bình luận: Đề kiểm tra kì 2 môn Anh lớp 9 - Sở GD Bình Dương 2019

  •