Đề ôn tập kiểm tra môn Hóa lớp 12 học kì 1 - THPT Thăng Long 2017

Tham khảo đề cương ôn thi học kì 1 lớp 12 môn Hóa học lớp 12 năm học 2017 - 2018 của trường THPT Thăng Long, xem chi tiết dưới đây:

A. TRẮC NGHIỆM GIÁO KHOA

Câu 1:  Để tráng một lớp bạc lên ruột phích, người ta cho chất X phản ứng với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, đun nóng. Chất X là

          A  etyl fomat.                     B  saccarozơ.                      C  tinh bột.                          D  glucozơ.

Câu 2:  Nhóm các chất đều không làm đổi màu quỳ tím là

          A  C6H5NH2, H2N-CH2COOH.                                      B  C6H5OH, dung dịch NH3.

          C  C6H5OH, CH3COOH.                                                D  C6H5NH2 , CH3NH2.

Câu 3:  Trong các chất sau: axit axetic, glixerol, glucozơ, ancol etylic, xenlulozơ, anđehit axetic. Số chất hòa tan Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường là

   A  2.              B  5.                    C  3.                                    D  4.

De on tap kiem tra mon Hoa lop 12 hoc ki 1 - THPT Thang Long 2017

Theo TTHN

>>Học trực tuyến luyện thi THPTQG, Đại học 2019, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Viết bình luận: Đề ôn tập kiểm tra môn Hóa lớp 12 học kì 1 - THPT Thăng Long 2017

  •