Đề thi 8 tuần học kì 1 lớp 7 môn Sinh - THCS Nguyễn Tuấn Việt năm 2017

Dưới đây là đề thi giữa học kì 1 môn Sinh lớp 7 trường THCS Nguyễn Tuấn Việt năm học 2017 - 2018

I. PHẦN TỰ LUẬN: (7,0 điểm)

Câu 1: (2,0 điểm) San hô có lợi hay có hại? Biển nước ta có giàu San hô không?

Câu 2: (3,0 điểm)

a/ Giun đũa có đặc điểm cấu tạo nào khác với Sán lá gan?

b/ Giun đũa gây tác hại gì đối với sức khỏe con người?

c/ Nêu biện pháp phòng chống giun sán kí sinh ở người.

Câu 3: (2 điểm) Vẽ hình Cấu tạo cơ thể trùng roi xanh (chú thích rõ các bộ phận)

II. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (3,0 điểm)

Em hãy khoanh tròn vào chữ cái đầu câu trả lời đúng duy nhất trong các câu sau (1,0 điểm)

Câu 1. Vì sao Sứa thích nghi được với đời sống di chuyển tự do?

A. Cơ thể có nhiều tua. 
B. Ruột dạng túi. 
C. Cơ thể hình dù, có tầng keo dày để dễ nổi, lỗ miệng quay xuống dưới. 
D. Màu sắc cơ thể sặc sỡ.

Câu 2. Trùng biến hình di chuyển bằng bộ phận nào?

A. roi                         B. lông bơi                          C. chân giả                        D. không có bộ phận di chuyển

Câu 3: Đặc điểm cơ quan sinh dục của Giun đũa là:

A. chưa phân hóa      B. phân tính                        C. lưỡng tính                     D. cả câu B và C

Câu 4: Ruột khoang có số lượng loài khoảng?

A. 10000 loài              B. 15000 loài                       C. 20000 loài                    D. 25000 loài

Câu 5: Tìm các cụm từ (tiến và xoay, phân đôi cơ thể, tiếp hợp, đơn bào, đa bào, màng cơ thể, thành cơ thể) phù hợp điền vào chỗ trống (1,0 điểm)

Trùng roi xanh là một cơ thể động vật...(1)......................, di chuyển nhờ roi, vừa...(2)......................... , dinh dưỡng dị dưỡng, hô hấp qua ...(3)........................., bài tiết và điều chỉnh áp suất thẩm thấu nhờ không bào co bóp, sinh sản vô tính theo cách...(4).........................

Câu 6: Nối cột A với B cho phù hợp: (1,0 điểm)

A

B

1. Sán lá máu

a. Kí sinh ở gan, mật trâu bò

2. Sán lá gan

b. Kí sinh ở ruột non người

3. Sán bã trầu

c. Kí sinh ở ruột lợn

4. Sán dây

d. Kí sinh trong máu người

 

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi 8 tuần học kì 1 lớp 7 môn Sinh - THCS Nguyễn Tuấn Việt năm 2017

  •