Đề thi 8 tuần kì 1 lớp 11 môn Toán THPT Liễn Sơn 2017-2018

Đề thi giữa kì 1 môn Toán lớp 11 trường THPT Liễn Sơn, Vĩnh Phúc năm học 2017 - 2018 gồm có 6 câu tự luận cụ thể như sau:

Đề thi 8 tuần kì 1 lớp 11 môn Toán THPT Liễn Sơn 2017-2018

Câu 5 (3 điểm). Trong mặt phẳng tọa độ Oxy

1) Cho đường thẳng d: 3x – 2y + 1 = 0 và điểm I (1; 0). Phép vị tự tâm I, tỷ số 2 biến đường thẳng d thành đường thẳng d’. Viết phương trình đường thẳng d’.

2) Cho A(1;2), B(-2;5) và đường tròn (T): x2 + y2 – 4x + 2y – 4 = 0. Tìm tọa độ hai điểm C, D cùng thuộc đường tròn (T) sao cho tứ giác ABCD là hình bình hành.


De thi 8 tuan ki 1 lop 11 mon Toan THPT Lien Son 2017-2018

=> Tải đề thi tại đây 

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi 8 tuần kì 1 lớp 11 môn Toán THPT Liễn Sơn 2017-2018

  •