Đề thi chọn học sinh giỏi thành phố Hà Nội môn Địa 2019

Đề thi chọn học sinh giỏi cấp thành phố môn Địa năm 2019 Hà Nội.

Đề thi chọn học sinh giỏi thành phố Hà Nội môn Địa 2019

Câu 1 (4,0 điểm)

1. Vào những thời điểm nào trong năm, tại Hà Nội (21002’B) có hiện tượng ngày dài bằng đêm, ngày dài hơn đêm và ngày ngắn hơn đêm? Giải thích?

2. Trình bày biểu hiện của quy luật địa đới trong sự phân bố nhiệt độ không khí trên Trái Đất. Tính địa đới của nhiệt độ bị phá vỡ do những nguyên nhân nào?

De thi chon hoc sinh gioi thanh pho Ha Noi mon Dia 2019

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi chọn học sinh giỏi thành phố Hà Nội môn Địa 2019

  •